Misbrugsbehandlere.dk

Find misbrugs- og afhængighedsbehandlere

Der er hjælp at hente til dit misbrug eller din afhængighed.

Min generations største opdagelse er, at mennesker kan
ændre deres liv ved at ændre deres indstilling.

– Albert Schweizer

Har du eller kender du en der har et misbrug eller et afhængighedsproblem?

På denne portal kan du finde en uddannet og erfaren misbrugs- og afhængighedsbehandler i dit nærområde. Behandlerne på portalen er privatudbydere, det kan være privatpraktiserende med egen klinik eller det kan være private dag- eller døgnbehandlingscenter. Tilsammen tilbyder de alle former for misbrugs- og afhængighedsbehandling, så som alkoholbehandling, misbrugsbehandling, hashbehandling, ludomanibehandling, sex og porno behandling og meget mere.

Få hjælp til misbrug eller afhængighed af: 

alkolhol – hash – kokain – heroin – amfetamin – fest stoffer – piller – gambling – spil på nettet – sex og porno – shopping – træning – lodumani – receptmedicin etc.

Du kan også finde hjælp hvis du er pårørende til en misbruger eller afhængig.

Du kan også finde:

foredrag – kurser – uddannelser – litteratur – undervisere – supervisore og meget mere

Mange misbrugs- og afhængighedsbehandlere udbyder forskellige foredrag, afholder kurser og workshop, underviser, skriver bøger og laver supervision og meget mere. De rejser gerne rundt i landet, hvis nødvendigt. Dette og meget mere kan du læse om på deres profiler her på portalen. Ydelserne kan naturligvis tilpasses forskellige målgrupper. Det kan f.eks. være til skoler, forældre, virksomheder, private og offentlige institutioner etc.

Her er en kort beskrivelse af nogle af de tilbud du kan finde under de enkelte behandlere:

akloholbehandling
afhængighedsbehandling
misbrugsbehandling
ludomanibehandling
 • En ludoman er afhængighed af spil.
 • Når man er ludoman kan man ikke begrænse sit spil. Dette selv om spilleren godt selv kan se de negative konsekvenser spillet medfører.
 • WHO definerer ludomani som en spillemæssig forstyrrelse, der dominerer personens liv på bekostning af sociale, arbejdsmæssige og familiemæssige værdier og forpligtelser

Ludomani udvikler sig ligesom de fleste afhængigheder over tid. Udviklingen går fra kontrolleret spil til risikospil over problemspil til ludomani. Men for nogen kan det gå meget hurtigere.

 

 • Risikospilleren er en person, som bliver mere og mere optaget af spil og bruger flere og flere penge på spillet. Risikospilleren er optaget af muligheden for gevinst. Personens spil er overvejet og planlagt, vedkommende har prøvet at vinde, men spillet griber ikke voldsomt ind i privat- og studie/arbejdsliv.
 • Problemspilleren bruger stadigt flere penge og mere tid på spil. Personen læser bøger om spil, udregner gevinstchancer, analyserer og vurderer. Spil lægger beslag på meget energi, fysisk som psykisk. Omgivelserne mærker ofte ændringer i opførslen, men de kan have svært ved at koble det til ludomani. Problemspilleren formår derfor stadig i et vist omfang at skjule sit problem. Pengeforbruget øges, men økonomien er ikke løbet løbsk.
 • Den ludomane er afhængig af pengespil. Spillet er det centrale, venner, uddannelse/arbejde og fritidsinteresser nedprioriteres. Gælden er voksende, og der er risiko for, at vedkommende isolerer sig.

Kilde:

sex og pornobehandling
ungebehandling
familiebehandling
familie og pårørende kursus
afklarende samtaler

Det kan være svært selv at vurdere om man har brug for hjælp. En afklarende samtale kan nogle gange være nødvendigt for at blive afklaret omkring din situation og evt. afdække behovet for yderligere hjælp/behandling.

 Hos de fleste misbrugs- og afhængighedsbehandlere er denne ydelse gratis.

vurdering og behandlingsplanlægning
motivationssamtaler

Den Motiverende Samtale (også kaldet Motivationssamtalen) er en evidensbaseret samtaleteknik, der, ved at hjælpe en person til at blive afklaret omkring sine værdier og livsstil, søger at skabe indre motivation til forandring af en konkret adfærd eller livsstil.

  rådgivning
  coaching

  Coaching er et begreb i udvikling. I nyere tid har coaching sit udgangspunkt i sportsverdenen og er herfra udviklet sig til at blive anvendt både i erhvervslivet og i privatlivet. Hvor coaching i sporten har medvirket til at skabe vindere, har coaching også i erhvervslivet et fokus på at identificere mål og skabe resultater.

  individuel tilrettelagte behandlingsforløb
  tilbagefaldsforbyggende rådgivning
  Beskrivelser
  individuel terapi

   

  Psykoterapi er en fællesbetegnelse for forskellige former for samtalebehandling/samtaleterapi, der alle består i, at en psykoterapeut ved hjælp af gentagne samtaler forsøger at afhjælpe en patients psykiske problemer.

  Har nok uformelt været anvendt op gennem historien, men blev først formaliseret og tilknyttet sammenhængende teoretiske systemer i begyndelsen af det 20. århundrede ved Sigmund Freud og C.G.Jung i form af psykoanalysen.

  Fælles for alle psykoterapiformer er ideen om at klienten kan opnå indsigt i sine egne tanke-/ og handlemønstre, og derved forandre problematiske tanke/handlemåder, der f.eks. kan give sig udslag i angst, depression, krisereaktioner, seksuelle problemer, alkohol eller stofproblemer, parforholdsproblemer, spiseforstyrrelser m.v. Psykoterapi praktiseres under mange forskellige former og kan have mere eller mindre overlap med beslægtede interventionsformer som psykologisk rådgivning, psykoedukation, coaching og lignende. Med psykoterapi forstår man dog oftest noget, der retter sig mod dyberegående forandringer i personen.

  kognitiv terapi

  Kognitiv terapi – også kaldet kognitiv adfærdsterapi – er en form for psykoterapi som oprindelig blev udviklet af amerikanerne Albert Ellis og Aaron Beck, henholdsvis psykolog og psykiater. Begge arbejdede inden for psykoanalysen som i tiden efter 2. verdenskrig var meget dominerende. Aaron Becks kognitiv terapi blev udviklet for forskellige psykiske lidelser som depression[1] og angstlidelser.

  Antagelsen der ligger til grund for kognitiv terapi er, at vores følelser og adfærd i høj grad bestemmes af hvordan vi strukturerer verden ved hjælp af tænkning, antagelser, og evalueringer; hvis man derfor kan identificere destruktive tanke- og handlingsmønstre, kan man ved passende terapi søge at erstatte disse med mere realistiske eller mindre destruktive.

  gruppeterapi

  Gruppeterapi bliver brugt over store dele af den vestlige verden og har været en fast bestanddel i behandlingsprogrammer de sidste 40 år. Nogle gange som den vigtigste behandlingsform og af og til som den eneste.  Gruppeterapi kan bruges i kombination med individuel terapi, medikamentel behandling og andre former for behandling.

  Videnskabelige studier har vist, at gruppeterapi har god effekt, og at den virker lige så godt som individuel terapi.

  traumeterapi
  én til én samtaler
  tilbagefaldsforbyggende terapi
  ambulant behandling
  dagbehandling
  døgnbehandling
  Somatic Experiencing eller SE©

  Somatic Experiencing eller SE© er en form for terapi udviklet af amerikaneren Peter Levine, som fokuserer på at afhjælpe og opløse symptomerne på traume ved at arbejde detaljeret med det, klienten sansemæssigt mærker i kroppen (dvs. de somatiske oplevelser). Metoden finder sin relevans især i forhold til bearbejdelsen af PTSD, eller Post Traumatisk Stress, og andre psykologiske og fysiske, traume-relaterede problemer af helbredsmæssig art, dermed også stressreaktioner i almindelighed.

  Peter Levine, som er medicinsk biofysiker såvel som psykolog, udviklede terapiformen udefra iagttagelsen af at vilde byttedyr, selvom de lever under konstant trussel, bliver sjældent traumatiserede. Det er fordi de helt naturligt udnytter nogle medfødte mekanismer til både regulering og afladning af de høje energiniveauer, der er knyttet til overlevelsesadfærd. Disse mekanismer sikrer dyrene, som en slags indbygget “immunitet”, mod traume, og gør en hurtig tilbagevenden til “normalitet” muligt i tiden efter en højt ladet, livstruende oplevelse. Terapien er delvist beskrevet i Peter Levines bog “Væk Tigeren” og i ”Traumeheling” af Diane Poole og Laurence S. Heller.

  Find en behandler i dit nærområde

  Du kan også søge på navn, by, misbrug, afhængighed, foredrag, kurser, undervisning, erfaring, speciale etc.

  “Fortryllet”

  Af Carl Christian Randow

   Bogen om brug, storforbrug, misbrug og kemisk afhængighed af alkohol og andre stemningsændrende midler

  CENAPS Europe ApS

  Modulopbygget misbrugsuddannelse baseret på kognitiv terapi.

  Misbrugsbehandlere.dk
  Rådhusvej 10, 2. sal
  2920 Charlottenlund

  Telefon
  + 45 20 89 95 89

  Mail: info@misbrugsbehandlere.dk

  CVR. 38056972