ce

CENAPS Europe ApS

Kursus- og uddannelsescenter

Modulopbygget misbrugs- og afhængighedsuddannelse baseret på kognetiv terapi.

En kort beskrivelse af modulerne

CENAPS-modellens syv moduler imødegår hver især et generelt problem, der ofte også er det grundlæggende problem i behandlingen af misbrug og afhængighed. Tilsammen giver de forskellige moduler effektiv vejledning og retningslinier i forhold til størstedelen af de problemstillinger, som den afhængige bringer op under behandlingen. Her er en kort oversigt over modulerne.

Vurdering og behandlingsplanlægning
(Assessment & Treatment Planning – ATP), 3 dage

Der indøves screening, stabilisering, vurdering og motivering af klienterne. Der gives generelle retningslinier for, hvordan man udarbejder fuldstændig vurdering og udvikler en kortfattet strategisk behandlingsplan.

Problemløsende gruppeterapi
(Problem Solving Therapy Group – PSGT), 3 dage

Modulet omfatter en systematisk metode for gruppeterapi med redskaber til at stoppe benægtelse, overvinde modvilje mod behandling og motivere til deltagelse i behandling.

Tilbagefaldsforebyggende rådgivning
(Relapse Prevention Therapy – RPC), 3 dage

Modulet indeholder en systematisk metode til identifikation og håndtering af højrisikosituationer, som ellers ofte kan føre til tilbagefald i den tidlige helbredelsesfase. Metoden bygger på kognitive adfærdsbaserede behandlingsformer.

Håndtering af benægtelse
(Denial Management Counseling – DMC), 3 dage

Kurset er en gennemgang af kliniske færdigheder inden for rådgivning i håndtering af benægtelse. Der arbejdes med identifikation og håndtering af selvforstærkende benægtelsesmønstre, der ofte er til hinder for fastholdelse i behandling.

Håndtering af antisociale personligheds træk
(Management of Antisocial Personality Traits – MAPT), 4 dage

Her læres at identificere og håndtere antisociale personlighedstræk. Dette arbejde er særligt værdifuldt i forhold til mennesker, der har siddet meget i fængsel eller har haft særligt vanskelige opvækstvilkår.

Kognitiv restrukturering af afhængighed
(Cognitive Restructuring From Addiction – CRFA), 3 dage

Kurset giver mulighed for at formidle øget kognitiv bevidsthed til klienten. Modulet indeholder redskaber til identifikation og håndtering af grundlæggende irrationelle tanker og følelser, der kan forårsage unødvendig smerte og problemer i helbredelsen.

Tilbagefaldsforebyggende terapi
(Relapse Prevention Therapy – RPT), 5 dage

Her læres at håndtere selvnedgørende personlighedstræk og dysfunktionel livsstil. Modulet indeholder en overordnet behandlingsplan til identifikation og forandring af tidlige advarselstegn på tilbagefald. Disse advarselstegn relaterer som oftest til personlighedstræk og livsstilsproblemer, der ligger bagom misbruget og vil ubearbejdet skabe højrisikosituationer trods ønsket om fortsat afholdenhed.

Adresse

CENAPS Europe ApS

Langesvej 11C

3400 Hillerød

Ring eller skriv hvis du har spørgsmål

Telefon: 2089 9589

Mail: sp@cenaps.eu

Uddannelse- og kursuscenter

Modulopbygget misbrugsuddannelse baseret på kognitiv terapi.

CENAPS-modellen er et modulopbygget system til diagnosticering og behandling af afhængighed baseret på kognitiv adfærdsterapi. Uddannelsen som misbrugsbehandler består af syv sammenhængende uddannelsesmoduler, som omfatter vurdering, planlægning og behandling. Tilsammen udgør modulerne en gennemgribende metode til brug i behandlingen af afhængighed, akutte livskriser og personlighedsforstyrrelser. De syv moduler kan tages enkeltvist som diplomgivende kurser.

Modellen er udviklet af den amerikanske misbrugsbehandler og psykoterapeut Terence T. Gorski og er blevet anvendt siden begyndelsen af 1970´erne.

CENAPS-modellen er fuldt forenelig med de faglige metoder, der anvendes i institutionerne i dag. Misbrugsuddannelsen er udformet som manualbaseret træning og er et velegnet værktøj til fremme af en fælles referenceramme for et tværfagligt personale.

Den samlede CENAPS-uddannelse lever op til rusmiddelforskningens anbefalinger om varighed og indhold for en efteruddannelse i misbrugsbehandling. Det er muligt at søge dit lokale jobcenter om at deltage i dette opkvalificerende kursus.

Download hele beskrivelsen af uddannelsen her

Hvem kan deltage?

CENAPS-kurserne henvender sig til socialrådgivere, misbrugsbehandlere, psykologer, psykoterapeuter og andre professionelle behandlere, der beskæftiger sig med alkohol- og stofmisbrugere. Som deltager i vores uddannelsesforløb skal du have en generel interesse i at arbejde med mennesker og et ønske om at hjælpe andre til at finde deres potentiale samt være indstillet på at arbejde med din egen udvikling.

Formålet med CENAPS-kurserne er at uddanne misbrugsbehandlere i nyeste viden, færdigheder og metoder, som er til rådighed og kan benyttes straks efter kursets afslutning. Kursusmodulerne er på tre til fem dages varighed, og uddannelsens opbygning gør det muligt at specialisere sig inden for særlige områder i behandlingen af afhængighed. I sin helhed indeholder CENAPS-modellen alle de elementer, der er nødvendige for at kunne give en individuel behandling af misbrugere baseret på en helhedsvurdering af den enkelte.

Kurserne vil være en god blanding af instruktørindlæg, teori, øvelser, egne cases og indbyrdes erfaringsudveksling. Undervejs i kurset vil alle deltagere have mulighed for at modtage individuel coaching.

Certificering

De syv moduler kan tages enkeltvist som diplomgivende kurser. Der er efterfølgende mulighed for at lave eksamens opgaver og blive certificeret specialist på nogle af områdederne (RPC, RPT, DMC). Samlet udgør de syv moduler en komplet CENAPS-uddannelse.

Læs mere om uddannelse og kurser på vores hjemmeside.

www.cenaps.eu