DSI Midtgaarden

Et tilbud til mennesker i misbrug

Om Midtgaarden

Midtgården blev stiftet i 1995 og har frem til dags dato været igennem en gennemgribende organisationsudvikling – fra et ApS til en selvejende institution.

Undervejs i denne proces blev Midtgården godkendt af Ribe Amt til at drive behandlingsvirksomhed i overensstemmelse med gældende lovgivning og retningslinjer.
I 2002 blev DSI Midtgården stiftet som selvejende institution med en bestyrelse sammensat af personer fra erhvervslivet, der ikke har noget med Midtgården at gøre i det daglige, og som ikke har økonomiske interesser i driften.
Denne selskabskonstruktion medførte, at der kunne påbegynde en gennemgående renovering af både bygninger og inventar –  en renovering som havde været hårdt tiltrængt i årevis.

I dag fremtræder DSI  Midtgården således  indbydende og harmonisk. Vi mener os dog ikke af den grund på nogen måde færdige med at forbedre de fysiske omgivelser, og den løbende renovering har resulteret at bygningerne til stadighed lever op til både myndighedernes krav, og til beboernes tilfredshed.

MIDTGAARDEN

Behandlingscenter for misbrug og dobbeltdiagnostiserede.

Læs mere på vores hjemmeside

Dsi Midtgaarden er af Esbjerg kommune godkendt som behandlingscenter for misbrug og psykiatri. Dsi Midtgaarden kan således tilbyde – både ”ordinære” misbrugere (illegale stoffer, medicin, alkohol mv.), men også behandling til dobbeltbelastede misbrugere – en specifik behandling, der sætter fokus på den enkeltes problematik og laver behandlingsplan derefter. Dsi Midtgaarden er en socialøkonomisk institution. Det betyder bla., at hvis der fremkommer økonomisk overskud i forhold til det budgetterede – geninvesteres overskuddet i Midtgaardens fortsatte faglige udvikling mhp. at styrke indsatsen på behandlingssiden.

Problemløsende/Primærgruppe:

Problemløsende gruppeterapi arbejder på flere niveauer. Ved brug af en række standard procedure skabes en gruppeatmosfære, der tillader gruppemedlemmer at arbejde individuelt på forskellige problemstillinger i den samme session.
Problemløsende gruppeterapi fokuserer på at klarlægge og løse et problem ved systematisk at bruge problemløsende procedurer.
Problemløsende gruppeterapi er udviklet således, at det hjælper terapeuten med at se, hvordan de forskellige behandlingsteknikker gennemføres og indarbejdes. Det sigter mod at gennemskue specifikke problemer, at tydeliggøre og klarlægge behandlingsmål og at identificere specifikke tidsbegrænsede interventioner.
Deltagerne i gruppen påtager sig en høj grad af ejerskab og ansvar for løsningen af deres problemer i samarbejde med terapeuten, der guider dem gennem en systematisk problemløsende proces.

Forebyggende tilbagefaldsbehandling:

Afsluttende fase i en primær behandling, hvor der arbejdes med selvødelæggende adfærd, samt erkendelse og håndtering af højrisikosituationer, hvor beboeren kan ende i misbrug igen.

Tilbagefalsbehandling:

Tilbagefaldsforebyggende Terapi er en psykoterapeutisk proces rettet imod mennesker der er eller har været i en stabil periode ude af kemisk afhængighed.
Tilbagefald opstår for det meste, fordi de afgiftede og stabiliserede x-misbrugere ofte ikke forstår hvad tilbagefald er, og hvordan de kan hindre det.
Med tilbagefaldsforbyggende planlægning man lære at standse denne proces, længe inden tilbagefaldet starter.

Benægtelse:

Benægtelses behandling er målrettet mod misbrugere der har svært ved at erkende deres misbrug, samt til dem der gentagende gang tager tilbagefald på grund af samme eller lignende årsager. Benægtelse er ikke at lyve, det er at sammenhænge, eller helheder ikke ses. Benægtelse er den psykologiske mekanisme som mennesker bruger, for at beskytte sig mod kendsgerninger som syntes at true dem. Det er et forsvar, som fordrejer virkeligheden. Det holder os fra at føle den smertelige og ubehagelig sandhed omkring ting vi ikke ønsker at indse.
Benægtelsens argument: Hvis vi ikke kan føle eller se konsekvenserne af vores handlinger, bliver alt godt og vi kan fortsætte med at leve, uden at foretage nogen ændringer.

Antisocial:

I arbejde med denne gruppe vil der blive lagt speciel vægt på brugen af kognitive omstrukturerende strategier til at imødekomme antisociale klienter i en samarbejdsproces af selv-vurdering og selv-forandring. Dette er vigtigt, fordi klienter med antisociale træk er meget manipulerende. Den antisociale adfærd, der ligger til grund for behovet for behandling, er ofte den største forhindring for at anerkende problemerne. Adfærden forhindrer klienterne i at søge hjælp og lave de personligheds- og adfærdsforandringer, som er påkrævet, for at bevare en livsstil, der bygger på afholdenhed og ansvarlighed.

Efterværn / Efterbehandling:

Efter udskrivning og indflytning i egen bolig kan iværksættes en efterbehandlings/
Midtgaarden bruger Cenaps modellen, Cenaps-modellen er udviklet af Terence T. Gorski siden først i 70’erne. Cenaps-modellen er baseret på en bio-psyko-social model, som påpeger at, misbrug resulterer i ændringer af personligheden og medfører sociale og arbejdsmæssige problemer.
Hertil kommer også andre behandlingsteorier, disse er primært Kognitiv og NLP terapi, som kombineret med Cenaps modellen har vist sig, som en bæredygtig og effektiv misbrugsbehandlingsmodel.

Bofællesskab:

I tilknytning til Midtgården har vi et bofællesskab i Esbjerg (Halvvejshus), som bruges til udslusning af de klienter der ønsker at bosætte sig i Esbjerg efter endt behandling. Bofællesskabet har plads til 8 beboere som alle bor på enkeltværelser. Der er internet opkopling på alle værelserne
Både selve Midtgården og bofællesskabet er godkendt til alternativ afsoning af Direktoratet for kriminalforsorgen.

Der er velkommen til at kontakte os på telefon

75172080

Anonym og uforpligtende rådgivning. 

Behandling

Midtgaarden bruger Cenaps modellen, Cenaps-modellen er udviklet af Terence T. Gorski siden først i 70’erne. Cenaps-modellen er baseret på en bio-psyko-social model, som påpeger at, misbrug resulterer i ændringer af personligheden og medfører sociale og arbejdsmæssige problemer.

Hertil kommer også andre behandlingsteorier, disse er primært Kognitiv og NLP terapi, som kombineret med Cenaps modellen har vist sig, som en bæredygtig og effektiv misbrugsbehandlingsmodel.

Send en besked eller book en gratis afklarende samtale

14 + 2 =

Kontakt

Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte os. Vi tager gerne en gratis afklarende/rådgivende samtale hvis du ønsker det. Ring eller send en mail, du kan bruge kontaktformularen her.

Den selvejende institution Midtgården.
Stenbrovej 2
6740 Esbjerg.

Tlf. 75172080
Mail: post@midtgaarden.dk

Læs mere på vores hjemmeside