HBS

Henriette Bjørnholt Schou

SE terapeut

Misbrugs- og afhængighedsbehandler

Struenseegade 9
2200 København N

At kunne have det dårligt på en bedre måde, kan være vejen frem til at få det godt

H. Bjørnholt Schou

Jeg tilbyder bl.a.

Råd og vejledningssamtaler

Individuelle samtaler

SE terapi

Misbrugsrådgivning

Supervision

   Kurser og foredrag

Traume og afhængighed

Neuroaffektiv udviklingspsykologi for begyndere

At tale om sekseualitet i terapi

Kroppen i terapi

Træningsgrupper (for professionelle)

   Supervision

Jeg har erfaring med at supervisere følgende faggrupper i blandede teams.

  • Psykologer
  • Familieterapeuter
  • Socialrådgivere
  • Fysioterapeuter
  • Misbrugsbehandlere
  • Psykoterapeuter
  • Lærere
  • Pædagoger

Uddannelser

Psykoterapeut

SE-traumeterapeut (Somatic Experiencing®).

CENAPS® misbrugbehandler

Psykomotorisk terapeut

Adresse

Struenseegade 9, 3. sal
2200 København N
(Alfa-Københavns lokaler)

Telefon: 25387090

Ring for en uforpligtende snak om, hvordan jeg kan hjælpe dig/jer godt videre.

Telefon: 2538 7090 

Mail: hebschou@gmail.com

Om mig

Siden 2010 har jeg drevet selvstændig virksomhed, hvor jeg tilbyder terapi, konsulentbistand, supervision og undervisning. Jeg er taknemmelig for, og bliver inspireret af, at have et arbejde, hvor jeg møder mange forskellige mennesker, og hvor jeg kan bidrage med min mangeårige erfaring indenfor socialt og terapeutisk arbejde. Jeg er specialiseret indenfor traumeterapi (SE), Neuroaffektiv psykoterapi (NAP) og misbrugsbehandling.

Drivkraften i mit arbejde kommer fra interessen for sammenhænge og helheder, både i den menneskelige natur og i mig selv. Jeg har ladet mig vejlede af en stærk nysgerrighed på det menneskelige sind og af en søgen efter svar på vores adfærd. Jeg har løbende videreuddannet mig for at opnå en større viden og dybde i mit arbejde, både professionelt og personligt.

Mit faglige netværk er stort i ind- såvel som udland og jeg vægter udvekslingen med kollegaer højt

Mit CV i korte træk

2016: Aktuelt er jeg i gang med en certificering i Neuroaffektiv psykoterapi, som jeg afslutter i 2016. Jeg har siden 2013 været en del af en udviklingsgruppe hos Marianne Bentzen.

2016: Deltaget i kurset Neuroaffiktiv supervison v/Susan Hart og Marianne Bentzen

2013: Afsluttede den Neuroaffektive Udviklingspsykologiske efteruddannelse.

2010: Startede selvstændig virksomhed, da jeg oplevede en stigende efterspørgsel af individuel terapi, herunder især traumeterapi. Udover den individuelle terapi, har jeg påtaget mig flere opgaver vedrørende undervisning og supervision omkring traumer, tilknytning og afhængighed.

2008: Uddannet SE-traumeterapeut (Somatic Experiencing®). Mit engagement indenfor dette område er vokset i de følgende år. Jeg har siden 2009 arbejdet som assistent på SE-uddannelsen både i DK og i Polen, samt i nogle år deltaget som bestyrelsesmedlem i den danske SE-forening og i den Europæiske SE-forening. Jeg har taget mange ekstra kurser efter SE-uddannelsen på Advanced level, og Diane Poole Hellers uddannelse om traumer og tilknytning,

2004: Begyndte som misbrugsbehandler og psykoterapeut i dagbehandlingstilbuddet CENAPS Danmark. Arbejdet bestod af kognitiv gruppeterapi og individuel terapi til stof- og alkoholafhængige. Her fik jeg erfaring med afhængighedens kompleksitet og den omfattende indsats, der oftest skal til for at bryde de vanemæssige mønstre. I arbejdet med afhængige, opdagede jeg, at mange klienter havde en meget belastet baggrund og var traumatiserede, hvilket stod i vejen for deres bedring.

2002: Afsluttede en Systemisk psykoterapeutisk uddannelse og blev ansat i Rådgivningscenter Amager som rådgiver og visitator for misbrugere. Arbejdet med stofafhængige gav mig indblik i den menneskelige adfærd og dilemmaer i forhold til afhængighed.

1998: Ansættelse i socialpsykiatrien, hvor arbejdet med unge med diagnoser som emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse og skizofreni, åbnede for min forståelse af det menneskelige sind og dets yderpunkter.

1996: Uddannet til Psykomotorisk terapeut (afspændingspædagog). Uddannelsen lægger vægt på sammenhængen mellem krop og sind, samt udviklingen fra spæd til voksen.

Læs mere på min hjemmeside

www.traumeogpsykoterapi.dk