pgj

Peter Gilbert Jespersen

Alkolog og misbrugsbehandler

Professionel misbrugsbehandling

– også uden for normal arbejdstid, så du kan passe dit job eller uddannelse under behandlingsforløbet

Jeg tilbyder bl.a.

Udredning ved misbrug af rusmidler

Er du i tvivl om det er et behandlingskrævende misbrug – er det en god idè at få foretaget en professionel udredning og vurdering.
Udredningen indeholder:
  • Afklarende samtale (Gratis)
  • 2 sessioner, psykosocial-udredning
  • 2 sessioner, misbrugs-udredning

Pris kr. 2.500

Basispakken

Basispakken er et 10 ugers behandlingsforløb. Forløbet er struktureret og baseret på den kognitive tilgang til ambulant misbrugsbehandling. Klienterne kommer igennem alle de centrale elementer i en professionel misbrugsbehandling, såsom forståelse af afhængighed, håndtering af trang, opmærksomhed på højrisikosituationer og psykologiske forsvarsmekanismer ved misbrug.

Basispakken indeholder:
  • Afklarende samtale (Gratis)
  • 4 sessioner udredningen
  • 16 sessioner misbrugsbehandling
  • 2 timers telefonisk coaching

Pris kr. 11.500

Tilbagefaldsbehandling

Tilbagefaldsbehandling er et 10 ugers kognitivt behandlingsforløb. Forløbet er bygget op omkring Terence T. Gorski teorier om tilbagefald. Forløbet er opdelt i 15 opgaver. Behandlingen er et intenst og dybtgående arbejde med kortlægning af tanker, følelser og adfærd.

Tilbagefaldsbehandlingen indeholder:
  • Afklarende samtale (Gratis)
  • 20 sessioner tilbagefaldsbehandling
  • 2 timers telefonisk coaching

Pris kr. 11.500

Uddannelser

Alkolog©

Psykoterapeut

Den Social Diplomuddannelse

CENAPS® misbrugbehandler

Adresse

Faksegade 10
2100 København

Ring eller skriv hvis du har spørgsmål

Telefon: 51 95 33 33

Mail: alkologen@gmail.com

Om mig

Jeg er uddannet alkolog© og grunduddannet som terapeut ved Psykoterapeutisk Institut og afsluttede Den Social Diplomuddannelse vedProfessionshøjskolen Metropol i 2016. Derudover har han en overbygning i det terapeutiske arbejde efter CENAPS-modellen, og over 15 års erfaring med behandling af rusmiddelmisbrug.

Behandlingen er helt anonym og der tilbydes misbrugsbehandling og tilbagefaldsbehandling som individuel terapi i 10 ugers forløb. Kurser til pårørende tilbydes i samarbejde med førende behandlingsinstitutioner.

Ud over kognitiv terapi og aktiv lytning bruges elementer fra den eksistentielle terapi (Irvin D. Yalom) og der bliver trukket på Craig Nakkens teorier om Den Afhængige Personlighed.

Andre væsentlige elementer i behandlingen af alkohol- og stofmisbrug hos Den Ambulante Misbrugsbehandling er, rådgivning og psykoedukation, der indgår som centrale kompetencer i alle behandlingsforløb.

Behandlingen kan enten tage udgangspunkt i et ønske om reduktion af forbruget eller fuldstændig afholdenhed fra rusmidlet.

Alle behandlingsforløb er understøtte af Feedback Informed Treatment, der gør det muligt løbende at kvalitetssikre behandlingforløbende og justere forløb for at sikre maksimalt udbytte af behandlingen.

Professionel behandling ved alkohol- eller stofmisbrug

Behandlingen varetages af specialist i behandling af alle former for misbrug og afhængighed

Ambulant behandling betyder at du bor hjemme under behandlingsforløbet og møder til behandling efter aftale.

Fleksibel behandling – du kan komme dag, aften eller weekend, helt som det passer ind i din kalender. 

Anonym behandling – betyder at du er 100 % sikker på at ingen informationer går videre til det offentlige.

Kognitiv misbrugsbehandling – er baseret på kognitiv terapi, psykoedukation og rådgivning.

Personligt forløb – du møder kun den samme misbrugsbehandler under hele behandlingsforløbet.

Individuelle forløbingen gruppebehandling eller gruppeterapi.

Jeg stiller mig gerne til rådighed med vejledning ved misbrug.

Læs mere på min hjemmeside.

Professionel misbrugsbehandling og rådgivning ved alkohol- og stofmisbrug

– også uden for normal arbejdstid

♦ Ring 51 95 33 33 – alle dage fra 08:00 – 20:00

♦ Anonym rådgivning og behandling af misbrug

♦ Gratis vejledning når der søges misbrugsbehandling