Vibygård familiecenter

Vibygård familiecenter

Vibygård familiecenter er et dag- og døgntilbud til familier.

Hvem vi behandler

  • Vi modtager familier fra hele landet. Familierne visiteres via kommunen.
  • Vi modtager familier, hvor forældrene har problemer med misbrug, vold, incest og trivselsproblemer i det hele taget.
  • Vi modtager familier hvor forældrene er på metadon og som ønsker at trappe ud af dette.
  • Vi modtager familier, hvor børnene har tilknytningsproblemer. Børn på alle alderstrin.

Visitation

  • Visitationen foregår ved at kommunen kontakter familiecentret for at høre om der er en ledig plads eller i givet fald hvornår.
  • Vi hører om sagen og ønsker at få tilsendt sagsakter. Vi drøfter gerne sagen med kommunen ved et møde.
  • Herefter kommer forældre, sagsbehandlere mm. og måske børn på besøg hos os, hvor vi viser rundt og fortæller om behandlingen.

Vibygård

Vibygård er her hvor beboerne og medarbejderne primært opholder sig.

Vibygård er et gammelt gods, som har eksisteret siden 1360. I 1857 blev de nuværende bygninger opført i Italiensk landvilla stil. Det er disse hovedbygninger som Iver og Aase m.fl. købte i 1982. I 1986 startede de Familiecentret Vibygård som ligger i sidebygningerne til hovedbygningen.

Dåstrupgård

Dåstrupgård huser skole og børnehave, og har også plads til at en familie kan bo her.

Dåstrupgård er en gammel bindingsværkgård, der blevet bygget i 1699. Gården ligger lige ved gadekæret og kirken i Dåstrup. Også her er der god plads til udfoldelse og gården ligger kun ca. 2 km fra Familiecentret. Gården huser i dag familiecentrets skole- og børnehave.

Petershal

Petershal bruges jævnligt med beboerne, samt til personaletræning af medarbejderne.

Petershal er et gammelt sommerpensionat beliggende nær vandet på Ulvshale på Møn. Det fungerer i dag som Familiecentrets sommerhus, hvor vi tager ned i ferier og andre tidspunkter. Der er i alt 11 værelser og store fællesrum, så hele familiecentret kan være der på en gang.

"Vi må møde familien der, hvor den er, og sammen med dem skabe muligheder for at gå nye veje"

VORES MOTTO ER FRIT EFTER SØREN KIERKEGAARD.

Familiecentret er et tilbud til familier, der har brug for hjælp til at klare den daglige tilværelse. Det er ofte familier, hvor forældrene selv har haft en vanskelig opvækst, og som derfor har brug for at få fortalt om og bearbejdet denne, før de helt er i stand til at varetage omsorgen for deres børn. Ofte sker der det, at børnene kommer til at leve et liv, der ligner forældrenes på trods af forældrenes ønske om det modsatte. Familiecentret er således et tilbud om hjælp til forældrene, så de kan bryde den sociale og psykologiske arv.

Børnene har mulighed for at blive i deres hjemmiljø (skole, børnehave mm.) hvis afstand og trivsel taler for det.
Ellers går børnene i familiecentrets interne skole og børnehave. Børnene deltager altid sammen med forældrene om onsdagen, hvor der er familieterapi/dag og torsdag eftermiddag, hvor der er forældre/barn aktivitet.

7 + 15 =

Kontakt os på telefon

______________________

46 14 07 00

Læs mere på vores hjemmeside